Day: January 2, 2022

Baby Care

เมื่อเด็กเล็กมีไข้ควรดูเตรียมตัวและดูแลอย่างไรเมื่อเด็กเล็กมีไข้ควรดูเตรียมตัวและดูแลอย่างไร

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการดูแลเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วในตอนนี้และที่สำคัญในเรื่องของเด็กเล็กนั้นเราก็ควรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยจึงจะส่งผลที่ดีอย่างมากมายเลยและที่สำคัญในเรื่องของเด็กเล็กหากเด็กมีไข้เราก็ควรที่จะต้องดูแลเด็กอย่าให้คาดสายตาเลยเราจึงควรที่จะต้องหมั่นวัดไข้เป็นประจำทุกวันด้วยจึงจะยิ่งดี                 แล้วก็ควรที่จะต้องมียาลดไข้สำหรับเด็กทารกติดบ้านด้วยอันนี้ก็ควรที่จะต้องปรึกษาหมอดูด้วยจึงจะส่งผลที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะอย่างน้อยก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนั้นเอง เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่าละเลยหรือมองข้ามไปเพราะเรื่องของทารกจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษด้วย                 เราสามารถสังเกตอาการไข้ของลูกได้จากการสัมผัสดูว่าตัวร้อนกว่าปกติหรือไม่ และควรที่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ด้วย โดยอุณหภูมิร่างกายปกติไม่ควรเกิน 37.6 องศาเซลเซียส แต่หากมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 37.6-38.4 องศาเซลเซียส แสดงว่าเด็กมีไข้ต่ำ และหากสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะจัดว่ามีไข้สูงอันนี้จึงเป็นเรื่องที่จะละเลยไปไม่ได้เพราะเด็กถ้าไข้สูงอาจจะมีอาการชักได้                 เราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับเรื่องของการมีไข้ของเด็กด้วยเพราะหากเด็กมีไข้แล้วเราให้ความสนใจแล้วเชื่อว่าเด็กก็จะกลับมาแข็งแรงได้ไวยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญในเรื่องของการที่เด็กมีไข้นั้นเราจะละเลยไปไม่ได้การเช็คไข้ของเด็กนั้นก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วย                 ควรป้อนน้ำให้เด็กได้ทานบ้างและเช็ดตัวเมื่อตัวร้อนอยู่เสมอเพื่อให้ไข้จางลง เรื่องนี้เราจึงควรที่จะต้องอย่าละเลยไปเลยจึงจะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยหากเราไม่ละเลยไปแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกังวลใจด้วยและที่สำคัญเราก็ควรที่จะต้องพาไปหาหมอให้ไวที่สุดด้วยอย่างน้อยหากเราได้หาหมอไวขึ้นก็จะทำให้เรานั้นไม่ต้องกังวลใจด้วยนั้นเอง                 ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็กนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจมากๆด้วยเพราะหากเราให้ความสนใจแล้วจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาได้เลยดังนั้นเรื่องของเด็กเล็กจึงเป็นเรื่องที่จะละเลยไปไม่ได้เลยอย่างน้อยก็เพื่อที่ตัวเราเองก็จะยิ่งมีความสุขด้วย เราจึงควรที่จะต้องหมั่นที่จะดูแลเด็กเล็กให้ดีให้ความสนใจและใส่ใจมากๆเด็กจะได้มีสุขภาพร่างกายที่สดใสและแข็งแรงด้วย